Криптовалута

Уикипедия – Cryptocurrency (или крипто валута) е дигитален актив, проектиран да работи като средство за обмен, който използва силна криптография за обезпечаване на финансови транзакции, контрол на създаването на допълнителни единици и проверка на прехвърлянето на активи. Криптовалутите използват децентрализиран контрол, за разлика от централизираната дигитална валута и централните банкови системи.
forex kryptowaluty CFD brokers rating bitcoin ethereum litecoin
Cryptocurrency е модерна счетоводна система, която работи по разпределен начин, съхранява цялата информация за собствеността в конкретни единици. Основното предимство на криптовалутата или виртуалната валута е, че собственикът му я съхранява на своя компютър или смартфон, използвайки приложение, наречено "портфейл", благодарение на което само собственикът има достъп до криптовалутата. Към момента на транзакцията криптовалутата, например Bitcoin, се изтегля автоматично със съгласието на собственика от неговия "портфейл", плащането се извършва по електронен път, директно между устройството му и терминала за плащане. Всяка криптовалутна единица има специален, уникален код, който е ключ за сигурност, съдържа информация, която не позволява копирането или повторното издаване. Това е много по-безопасен начин на плащане от стандартните преводи и безконтактните плащания, криптовалутите нямат физическа форма, като например хартия, те се срещат само в електронна форма.

Най-важният фактор за успеха на криптовалутите е фактът, че те не са регулирани от нито една финансова институция или под надзора на държавните органи. Няма организация или банкова система, която да промени пазарната им стойност, например да намали предлагането на криптовалути и по този начин изкуствено да увеличи нейната стойност, в случай на обикновени валути често се сблъскваме с тенденция та да печатаме пари и изкуствено да отслабваме определена валута. Основната идея на криптовалутите е да направят този вид плащане независимо от външни фактори. Стойността на всяка криптовалута е действителната й цена, получена от търсенето и предлагането. На етапа на създаване на нова криптовалута, само създателят му решава каква сума ще бъде въведена на пазара, ако криптовалутите останат в обращение, нейната стойност се определя само от свободния пазар.

Можем да различим най-популярните криптовалути:

  • Bitcoin
  • Етеум
  • 100 00
  • Ripple XRP
  • Йота
  • Звездна
  • Кардано
  • Tron
  • Монеро

Търговията с криптовалути се извършва по електронен път, без участието на която и да е банкова система, транзакцията се извършва директно между собственика на криптовалутата (напр. биткойн) и неговия тeроилител или доставчик на услуги, ако се използва под формата на плащане. Всички транзакции с криптовалути се извършват в peer to peer технология. Това гарантира, че сделката не се контролира от външни институции по никакъв начин. Нито една банка или финансова организация няма никакво влияние върху потока, стойността или размера на криптовалутите, налични на пазара по всяко време. Потребителите на криптовалути са защитени от блокиране на акаунти, също и никое правителство, като съдебен изпълнител, има достъп до информация за евентуално притежание на криптовалути от даден субект, поради което криптовалутите стават все по-популярни. В случай на криптовалути, данъците се прилагат както за всяка друга валута, но никоя организация няма информация за броя на продадените и притежавани криптовалути, така че не е възможно да се наложи неплатен данък чрез например данъчна служба, какъвто е случаят с традиционните контролирани валути.

Криптовалутите гарантират на потребителите "свобода" и сигурност във всеки аспект, няма контрол над техния поток, няма организация, която изкуствено да повлияе на пазарната им стойност. Криптовалутите не се считат за платежно средство в повечето страни, което прави създаването на единици под алгоритъма (т.е. копаенето на криптовалути) напълно законно. Наред с другото, по същата причина криптовалутите не получават търговски данъчен кредит като обикновени валути, въпреки това в Европейския съюз, съгласно решението на Съда на ЕВРОПЕЙСКИЯ Съюз, криптовалутите са официално признати като платежно средство, поради което те са свободни от ДДС.

kryptowaluty CFD brokers rating bitcoin ethereum litecoin