Kriptovaluta

Na Wikipediji-Kriptovaluta (ili kripto valuta) je digitalni resurs dizajniran da radi kao medij razmjene koja koristi jaku kriptografiju za osiguravanja finansijskih transakcija, kontrolu stvaranja dodatnih jedinica i verificira prijenos imovine. Kriptovalute koriste decentralizovanu kontrolu kao suprotnost centraliziranoj digitalnoj valuti i centralnim bankarskim sis
forex kryptowaluty CFD brokers rating bitcoin ethereum litecoin
Temima Kriptovaluta je moderni računovodstveni sistem koji radi na distribuirani način, pohranjuje sve informacije o vlasništvu u određenim jedinicama. Glavna prednost kriptovalute ili virtualne valute je da ga vlasnik skladišti na svom računaru ili smartphone koristeći aplikaciju zvanu "novčanik", zahvaljujući kome samo vlasnik ima pristup kriptovalute. U vrijeme transakcije, kriptovaluta, npr. Bitcoin, automatski je preuzeta sa pristankom vlasnika iz njegovog "novčanika", uplata se elektronički nalazi direktno između njegovog uređaja i plaćanja terminala. Svaka jedinica za Dešifrovano ima poseban, jedinstveni kod, koji je sigurnosni ključ, sadrži informacije koje ga sprječavaju da se kopiraju ili ponovo izdaju. To je mnogo sigurniji metod plaćanja od standardnih transfera i contactless isplate, kriptovalute nemaju fizički oblik, kao što su papir, oni se pojavljuju samo u elektronskoj formi.

Najvažniji faktor za uspjeh kriptovalute je činjenica da oni nisu regulirani od strane bilo koje finansijske institucije niti nadzirane od strane državnih organa. Nema organizacije niti bankarskog sistema koji bi mogli promijeniti njihovu tržišnu vrijednost, npr. smanjiti količinu kriptovalute i tako vještački povećati svoju vrijednost, u slučaju obične valute mi se često suočavamo s tendencija da štampamo novac i vještački oslabimo valutu. Glavna ideja kriptovalute je bila da se ova vrsta isplate neovisno od vanjskih faktora. Vrijednost svake kriptovalute je njena stvarna cijena koja rezultira nabavkom i potražnjom. Na pozornici stvaranja nove kriptovalute, samo njegov kreator odlučuje koji će iznos biti uveden na tržište, ako se kriptovaluta ostane u opticaju, njena vrijednost se određuje samo slobodnim tržištem.

Možemo razlikovati najpopularniju kriptovalutu:

  • Bitcoin
  • Etaum
  • Litecoin
  • Talasni KRP
  • IOTA
  • Zvjezdana
  • Cardano
  • Tron
  • Monero

Trgovanje kriptovalute se odvija elektronski, bez učešća bilo kojeg bankarskog sistema, transakcija se odvija direktno između vlasnika kriptovalute (npr. Bitcoin) i njen kupac ili provajder usluga, ako se koristi u obliku isplate. Svi kriptomonetarne transakcije se nalaze na tehnologiji. Time se osigurava da se transakcija ne nadgleda ni neka vanjska institucija na bilo koji način. Nijedna banka ni finansijska organizacija nema utjecaja na protok, vrijednost ili količinu kriptovalute dostupne na tržištu u bilo koje vrijeme. Korisnici kriptovalute su zaštićeni od blokade računa, također ni vladin zvaničnik, poput sudskog službenika, ima pristup informacijama o mogućem posjedu kriptovalute od strane entiteta, zbog čega su kriptovalute postale sve popularnije. U slučaju kriptovalute, porezi važe za svaku drugu valutu, ali nijedna organizacija nema informacije o broju kriptovalute prodavenih i u vlasništvu, tako da nije moguće provoditi neplaćene poreze kroz npr. poreska služba, kao i slučaj sa tradicionalnim nadgledane valute.

Kriptovalute garantuju slobodu korisnika i sigurnost u svakom aspektu, nema kontrole nad njihovim protokom, nema organizacije koja bi mogla vještački utjecati na njihovu tržišnu vrijednost. Kriptovalute se ne smatraju kao sredstvo isplate u većini zemalja, čime se stvaranje jedinica pod algoritmom (odnosno rudarske valute) potpuno legalno. Između ostalog, iz istog razloga, kriptovalute ne dobivaju kreditni porez kao obične valute, uprkos tome, u Evropskoj uniji, prema presudi suda pravde EU, kriptovalute su službeno priznata kao sredstvo isplate, oni su stoga slobodni od PDV-a.

kryptowaluty CFD brokers rating bitcoin ethereum litecoin