Κρυπτονόμισμα

Wikipedia – Το κρυπτονόμισμα (ή το κρυπτονόμισμα) είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο σχεδιασμένο να λειτουργεί ως μέσο ανταλλαγής που χρησιμοποιεί ισχυρή κρυπτογράφηση για να εξασφαλίσει οικονομικές συναλλαγές, να ελέγξει τη δημιουργία πρόσθετων μονάδων και να επαληθεύσει τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούν αποκεντρωμένο έλεγχο σε αντίθεση με το κεντρικό ψηφιακό νόμισμα και τα συστήματα κεντρικών τραπεζών.
forex kryptowaluty CFD brokers rating bitcoin ethereum litecoin
Το κρυπτονόμισμα είναι ένα σύγχρονο λογιστικό σύστημα που λειτουργεί με κατανεμημένο τρόπο, αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία σε συγκεκριμένες μονάδες. Το κύριο πλεονέκτημα του κρυπτονομίσματος ή του εικονικού νομίσματος είναι ότι ο ιδιοκτήτης του το αποθηκεύει στον υπολογιστή ή το smartphone του χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που ονομάζεται "πορτοφόλι", χάρη στην οποία μόνο ο ιδιοκτήτης έχει πρόσβαση στο κρυπτονόμισμα. Κατά τη στιγμή της συναλλαγής, το κρυπτονόμισμα, π.χ. Bitcoin, λαμβάνεται αυτόματα με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη από το "πορτοφόλι", η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά, απευθείας μεταξύ της συσκευής του και του τερματικού σταθμού πληρωμών. Κάθε μονάδα κρυπτονομισμάτων έχει έναν ειδικό, μοναδικό κωδικό, ο οποίος είναι ένα κλειδί ασφαλείας, περιέχει πληροφορίες που δεν την εμποδίζουν να αντιγραφούν ή να επανεκδοθούν. Είναι μια πολύ ασφαλέστερη μέθοδος πληρωμής από τις συνήθεις μεταφορές και τις ανέπαφες πληρωμές, τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν φυσική μορφή, όπως το χαρτί, συμβαίνουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία των κρυπτονομισμάτων ήταν το γεγονός ότι δεν ρυθμίζονται από κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή δεν εποπτεύονται από τις κρατικές αρχές. Δεν υπάρχει οργανισμός ή τραπεζικό σύστημα που θα μπορούσε να αλλάξει την αγοραία αξία τους, π.χ. να μειώσει την προσφορά κρυπτονομισμάτων και έτσι να αυξήσει τεχνητά την αξία του, στην περίπτωση των συνηθισμένων νομισμάτων αντιμετωπίζουμε συχνά την τάση να τυπώνουμε χρήματα και να αποδυναμώνουμε τεχνητά ένα δεδομένο νόμισμα. Η κύρια ιδέα των κρυπτονομισμάτων ήταν να καταστεί αυτό το είδος πληρωμής ανεξάρτητο από εξωτερικούς παράγοντες. Η αξία κάθε κρυπτονομίσματος είναι η πραγματική τιμή του που προκύπτει από την προσφορά και τη ζήτηση. Στο στάδιο της δημιουργίας ενός νέου κρυπτονομίσματος, μόνο ο δημιουργός του αποφασίζει ποιο ποσό θα εισαχθεί στην αγορά, εάν το κρυπτονόμισμα παραμείνει σε κυκλοφορία, η αξία του καθορίζεται μόνο από την ελεύθερη αγορά.

Μπορούμε να διακρίνουμε τα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα:

  • Bitcoin
  • Έχεστομ
  • Litecoin
  • Κυματισμός XRP
  • Γιώτα
  • Αστρική
  • Καρντάνο
  • Tron
  • Μονέρο

Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, χωρίς τη συμμετοχή οποιουδήποτε τραπεζικού συστήματος, η συναλλαγή πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ του ιδιοκτήτη κρυπτονομίσματος (π.χ. Bitcoin) και τον αγοραστή ή τον πάροχο υπηρεσιών του, εάν χρησιμοποιείται με τη μορφή πληρωμής. Όλες οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων πραγματοποιούνται σε τεχνολογία peer to peer. Αυτό εξασφαλίζει ότι η συναλλαγή δεν εποπτεύεται από κανέναν εξωτερικό φορέα με οποιονδήποτε τρόπο. Καμία τράπεζα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν έχει καμία επίδραση στη ροή, την αξία ή το ποσό του κρυπτονομίσματος που είναι διαθέσιμο στην αγορά ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες κρυπτονομισμάτων προστατεύονται από το κλείδωμα λογαριασμού, επίσης κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος, όπως ένας δικαστικός επιμελητής, δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πιθανή κατοχή κρυπτονομισμάτων από μια οντότητα, γι' αυτό και τα κρυπτονομίσματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Στην περίπτωση των κρυπτονομισμάτων, ισχύουν φόροι όπως για οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, αλλά κανένας οργανισμός δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κρυπτονομισμάτων που πωλούνται και ανήκουν, επομένως δεν είναι δυνατή η επιβολή μη καταβληθέντος φόρου μέσω π.χ. φορολογικής υπηρεσίας, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά εποπτευόμενα νομίσματα.

Τα κρυπτονομίσματα εγγυώνται στους χρήστες την «ελευθερία» και την ασφάλεια σε κάθε πτυχή, δεν υπάρχει έλεγχος της ροής τους, δεν υπάρχει οργανισμός που θα μπορούσε να επηρεάσει τεχνητά την αγοραία αξία τους. Τα κρυπτονομίσματα δεν θεωρούνται μέσο πληρωμής στις περισσότερες χώρες, καθιστώντας τη δημιουργία μονάδων σύμφωνα με τον αλγόριθμο (π.χ. εξόρυξη κρυπτονομισμάτων) απολύτως νόμιμο. Μεταξύ άλλων, για τον ίδιο λόγο, τα κρυπτονομίσματα δεν λαμβάνουν πίστωση φόρου επιτηδεύματος με τα συνήθη νομίσματα, παρά το γεγονός αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, τα κρυπτονομίσματα έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως μέσο πληρωμής, επομένως είναι απαλλαγμένα από ΦΠΑ.

kryptowaluty CFD brokers rating bitcoin ethereum litecoin