Hợp đồng CFD

Wikipedia-trong tài chính, một hợp đồng cho sự khác biệt (CFD) là một hợp đồng giữa hai bên, thường được mô tả là "người mua" và "người bán", quy định rằng người mua sẽ trả cho người bán sự khác biệt giữa giá trị hiện tại của một tài sản và giá trị của nó tại thời gian hợp đồng (nếu sự khác biệt là tiêu cực, sau đó người bán trả tiền thay vì cho người mua).
"Hợp đồng chênh lệch"-là một hợp đồng giữa hai bên:
nhà cung cấp hợp đồng và chủ đầu tư (người mua hợp đồng), trong đó người bán được giả định phải trả chênh lệch giữa giá trị hiện tại (vào ngày hợp đồng) của các tài sản cụ thể (ví dụ: cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, nguyên liệu, hàng hóa, v.v.) và giá trị của họ trong ngày thanh toán hợp đồng (nếu sự khác biệt là tiêu cực, người mua trả giá trị này cho người bán). CFD sử dụng đòn bẩy (được gọi là đòn bẩy). "
Contracts CFD forex broker

Một số thời gian trước đây đầu tư vào thị trường chứng khoán chỉ có sẵn cho các doanh nhân những người triệt để phân tích các biểu đồ phức tạp và biến hàng triệu vốn, đầu tư vào các mặt hàng như khí đốt tự nhiên, dầu, vàng hoặc cổ phần của các công ty lớn, ví dụ như Microsoft, Apple, Facebook, vv Vào thời gian đó, thành công nhất là các nhà kinh tế học những người biết luật chi phối thị trường quốc tế và phân tích cẩn thận tình hình chính trị và kinh tế của tất cả các nước quan trọng. Trên cơ sở kiến thức được mua lại, họ đã cố gắng dự đoán biến động giá tài sản trước.

Hiện nay, nhờ đào tạo trực tuyến ngắn, chiến lược đầu tư mới có sẵn trên Internet và YouTube hướng dẫn, ngay cả những nhà đầu tư mới làm quen không có bất kỳ kiến thức kinh tế và không dành thời gian phân tích thị trường rất thành công trên thị trường chứng khoán. Chỉ có một điều vẫn như cũ… để có thể kiếm được số tiền lớn trên thị trường chứng khoán cổ điển, chúng ta cần phải có vốn đầu tư của hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu đô la, bởi vì sự khác biệt giá mà chúng ta kiếm được là nhỏ. Thường xuyên nhất, tài sản giá trị khác biệt là ở cấp độ của một vài phần trăm, có nghĩa là chúng tôi kiếm được một vài phần trăm số tiền đầu tư, đó là lý do tại sao vốn đầu tư lớn là rất quan trọng.
Trong trường hợp của thị trường chứng khoán cổ điển, chúng tôi buộc phải có nguy cơ vốn rất lớn để có cơ hội thu nhập tốt, lỗi đầu tư nhỏ nhất có thể gây ra sự mất mát của một lượng lớn tiền, nếu bạn đầu tư vào CFDs, nó là khác nhau, bởi vì trong trường hợp của họ nhỏ hơn nhiều gắn kết là đủ nhờ vào việc sử dụng đòn bẩy tài chính.

Thuật ngữ "hợp đồng tỷ giá hối đoái"-CFD có nghĩa là một thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người môi giới, trong đó bắt buộc cả hai bên phải giải quyết số tiền tương ứng với chênh lệch giá của một tài sản nhất định giữa giá mở cửa của hợp đồng và đóng cửa Vị trí.

Có một số lợi thế quan trọng của CFDs mà làm cho họ rất thú vị cho các nhà đầu tư:

  • Chúng cho phép đầu tư vào tất cả các loại nhạc cụ, bao gồm tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, tiền và tiền điện tử.
  • Họ cung cấp cho bạn cơ hội để kiếm được sự tăng lên cũng như sự sụp đổ trong giá của mỗi tài sản
  • CFD sử dụng đòn bẩy (chúng được thừa hưởng)
  • Chúng là các dẫn xuất

Thuật ngữ "dẫn xuất" cho CFDs là gì? Ng
ười mua của hợp đồng không thực sự trở thành chủ sở hữu của các công cụ cơ bản, tức là không có nghĩa là mua nó, nhưng chỉ đoán cho dù giá của các tài sản nó sẽ giảm hoặc tăng trong tương lai gần. Dựa trên dự đoán của mình, ông kết luận một hợp đồng vi sai với một nhà môi giới, trong đó ông định nghĩa vị trí của mình. Nhờ giải pháp này, chỉ một phần nhỏ của số tiền là đủ cho các nhà đầu tư, trong trường hợp của một giao dịch chứng khoán cổ điển sẽ là cần thiết để mở một vị trí.

Tại sao bằng cách đầu tư vào hợp đồng cho sự khác biệt chúng ta có thể kiếm được ng
ày tăng và giảm giá? Bởi vì tại thời gian nhập vào hợp đồng nhà đầu tư xác định xem giá của các tài sản mà ông quan tâm sẽ rơi hoặc tăng trong tương lai gần.

Nếu, theo suy đoán của mình, giá của công cụ tăng lên, phải mất một vị trí "dài" bằng cách chọn tùy chọn (BUY) và tạo ra lợi nhuận mỗi khi giá tài sản tăng lên.

Tuy nhiên, nếu nó thấy rằng giá của các nhạc cụ sẽ giảm, phải mất một vị trí "ngắn" bằng cách chọn tùy chọn (SELL) và tạo ra lợi nhuận mỗi lần giá tài sản té ngã.

Nếu giá tài sản thay đổi theo hướng ngược lại với những gì mà nhà đầu tư mong đợi, ông sẽ mất vốn đầu tư của mình.

Để giải thích rõ hơn khía cạnh này, chúng tôi sẽ sử
dụng một ví dụ: nếu nhà đầu tư dự đoán rằng giá dầu sẽ giảm, ông mở một vị trí "ngắn", tức là mở một hợp đồng cho việc bán dầu CFD và kiếm được giá dầu rơi xuống. Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng lên, nhà đầu tư sẽ phải chịu tổn thất. Số tiền tổn thất và lợi nhuận phụ thuộc vào khối lượng lưu lượng truy cập và các giao dịch diễn ra trên thị trường, tức là có bao nhiêu giá trị đã thay đổi so với giá có hiệu lực vào thời gian hợp đồng được mở.

Cơ hội kiếm tiền mua và bán, và thực tế là CFDs được tận dụng làm cho họ hấp dẫn hơn với nhiều nhà đầu tư hơn so với cổ phiếu bình thường. Tuy nhiên, có một số rủi ro liên quan đến họ, trên Internet, bạn có thể tìm thấy rất nhiều kiến âm về môi giới và phát biểu trong đó các nhà đầu tư cảnh báo chống lại sự mất khả năng của một số nền tảng giao dịch. Chọn một nhà môi giới tốt để đầu tư vốn của chúng tôi là một vấn đề quan trọng, nó phải được hoàn toàn đáng tin cậy bởi vì chúng tôi ủy thác tiền của chúng tôi cho anh ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi triệt để kiểm tra 28 nền tảng kinh doanh quốc tế phổ biến nhất và chúng tôi chọn 15 trong số đó xứng đáng để được trao trong CFD xếp hạng môi giới.

Contracts CFD brokers rating
Nội dung được trình bày trong nghiên cứu này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. Tất cả các ý kiến, phân tích, định đánh và tài liệu trình bày không cấu thành một dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị chung trong phạm vi của đạo luật 29 tháng Bảy 2005 về kinh doanh các công cụ tài chính. Cần nhớ rằng thông tin và nghiên cứu dựa trên dữ liệu lịch sử hoặc kết quả không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.