Předpisy

Webové stránky reviewbestbrokers.com obsahují informace o zásadách ochrany osobních údajů, podmínkách webových stránek a samotných pravidlech

Reviewbestbrokers.com si vyhrazuje, že:

1. Veškerý obsah komentářů k blogu jsou zveřejňovány uživateli na vlastní zodpovědnost a stávají se veřejnými zprávami-se všemi právními důsledky.

2. Vyhrazujeme si právo na odstranění komentářů:

 • Komentáře, které nemají nic společného s komentářem (nesouvisí s předmětem nebo obsahem článku).
 • vulgární, obscénní, urážlivý obsah-bez ohledu na formu publikace (text, grafika, zvuk), také ve formě zkratek (neúplné použití slova, např. je také vulgární).
 • obsah, který není v souladu s platným zákonem v Polské republice.
 • jakékoliv kampaně (politické, sociální nebo reklamní) bez svolení správce správní rady.
 • "spam"-tedy nadměrné množství zbytečných informací (např. kopie dříve zaslané poznámky).
 • avatary porušující zákon nebo slušnost.
 • nečitelné poznámky, tedy ty, které obsahují tolik pravopisných nebo překlepů, že význam projevu nelze přečíst, jsou napsány pouze velkými písmeny nebo jsou ve svém obsahu zneužívány speciální znaky (nový řádek, mezera, vykřičník atd.).
 • osobní údaje (jméno, příjmení) neveřejných osob týkající se třetích osob (osob, na které se článek nevztahuje)
 • soukromé: e-mailové adresy, adresy, telefonní čísla, Gadu-Gadu čísla atd.
 • odkazy a odkazy na obsah vystavovaný na jiných portálech Jasiel.
 • Poznámky k práci, otázky redaktorovi portálu nebo moderování (zašlete prosím otázky a připomínky prostřednictvím kontaktního formuláře)

3. Dále připomínáme, že byste neměli vystavovat komentáře:

 • Podpora alkoholu (čl. 2 odst. 1 zákona o Pozvedení Sobriety a Protichovní alkoholismus 26. října 1982)
 • propagace omamných a psychotropních látek (článek 1 zákona o protidrogové závislosti ze dne 24. dubna 1997)
 • urážlivé veřejné údaje (článek 23 občanského zákoníku)
 • obsahující informace, z nichž vyplývá neověřená obvinění proti jiným (článek 23 občanského zákoníku)

5. Vyhrazujeme si právo na změnu položek porušující ustanovení těchto předpisů.
6. Webová stránka si vyhrazuje právo odstraňovat nebo skrývat zprávy na základě spolehlivých zpráv v souladu s uměním. 14 zákona o poskytování elektronických služeb.
7. Webové stránky si vyhrazují právo kdykoliv změnit ustanovení nařízení. Změna ustanovení nařízení vstoupí v platnost po jejím zveřejnění.
8. Veškerý obsah na webu může obsahovat odkazy na přidružené programy, ze kterých lze vypočítat zisky pro autora webu reviewbestbrokers.com.
9. Internetové stránky https://reviewbestbrokers.com mohou podporovat různé společnosti a finanční instituce, z nichž může shromažďovat nebo dělat zisky.
Informace o informacích zaúčtovaných na reviewbestbrokers.com

Pokud investice do forexu, kryptoměn, binární možnosti CFDs nebo jiné finanční nástroje nezřizovaly žádné investiční rozhodnutí o informacích zaúčtovaných na reviewbestbrokers.com. Nejsme licencovaní ani registrovaní poradci nebo poradci. Nejsme rovněž registrováni jako makléř nebo obchodník založený na výměnném a bezpečnostním výboru nebo na jiném regulačním orgánu. Tvůrci tohoto webu nemají licence a kvalifikaci pro investiční poradenství. Zacházejte s informacemi na tomto webu jako s reklamou nebo se používá pro vzdělávací účely. Web byl vytvořen jako informační stránka, odkazy na tomto webu přímo vedou ke zprostředkovatelské činnosti. Než začnete s investováním, přečtěte si varování rizik na internetových stránkách makléře. Pořadí makléřů bylo vytvořeno pomocí reviewbestbrokers.com a je pouze stanoviskem a výhradně pro reviewbestbrokers.com. Každý, kdo chce investovat do cenných papírů, opcí nebo binárních opcí, tak dělá na vlastní riziko. Internetové stránky reviewbestbrokers.com nejsou zodpovědné za ztráty vzniklé následkem toho, že investor ztratil své peníze. Investice a obchodování jsou spekulativní a riskantní činnosti. Kdokoli může ztratit veškerou nebo většinu hodnoty svého účtu a neměl by takové aktivity vykonávat, aniž by hledal kvalifikovaného poradce. Webová stránka nedoporučuje riskovat kapitál, který si uživatelé nemohou dovolit ztratit. Portál není zodpovědný za rozhodnutí, která provedli jeho uživatelé. Materiály na stránkách portálu nepředstavují nabídku a nejsou doporučeními ve smyslu zákona o obchodování s finančními nástroji. Obsah webu je majetkem reviewbestbrokers.com, je zakázána distribuce, publikace nebo použití tohoto obsahu. Reviewbestbrokers.com internetových stránek v případě porušení těchto ustanovení si vyhrazuje právo založit soudní řízení.

Zásady ochrany osobních údajů webu reviewbestbrokers.com

1. Obecné informace.

1. Název webu: reviewbestbrokers.com

2. Web provádí funkce získání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

A. Prostřednictvím informací dobrovolně zadaných do formulářů.
B. Uložením souborů cookie v koncových zařízeních.
C. Shromažďováním protokolů webového serveru hostitelským operátorem
2. Informace na formulářích.

1. Web shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.

2. Web může také ukládat informace o parametrech připojení (čas, adresa IP)

3. Údaje ve formuláři nejsou sdělovány třetím stranám s výjimkou souhlasu uživatele.

4. Údaje poskytnuté ve formuláři mohou představovat soubor potenciálních zákazníků registrovaných provozovatelem internetových stránek v rejstříku, který si ponechá generální inspektor ochrany osobních údajů.

5. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovány za účelem vyplývajícího z funkce dané formy, například za účelem zpracování žádosti o službu nebo obchodního kontaktu.

6. Údaje poskytnuté ve formulářích mohou být poskytovány subjektům, které technicky provádějí některé služby-zejména se týkají poskytování informací o vlastníkovi registrované domény subjektům, které jsou provozovateli internetových domén (především vědecké a akademická počítačová síť JBR-NASK), weby platebních služeb nebo jiné subjekty, se kterými operátor webu spolupracuje v tomto oboru.

3. Informace o souborech cookie.

1. Web používá soubory cookie.

2. Soubory cookie (takzvané "cookies") jsou data v IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncových zařízeních uživatele webu a jsou určeny pro používání stránek webu. Soubory cookie obvykle obsahují název webu, ze kterého pocházejí, dobu jejich skladování na koncových zařízeních a jedinečné číslo.

3. Entita, která umísťuje soubory cookie na koncové zařízení uživatele webu a přistupuje k nim, je operátor webu.

4. Soubory cookie se používají k následujícím účelům: a. Vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webu používají weby, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah; B. udržování relace uživatele webu (po přihlášení), díky které uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce webu; C. určení profilu uživatele za účelem zobrazení jeho přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.

5. Web používá dva základní typy souborů cookie: "session" soubory cookie a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relací jsou dočasné soubory uložené na koncových zařízeních uživatele až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovému zařízení uživatele po dobu zadanou v parametrech souboru cookie nebo dokud nejsou odstraněny uživatelem.

6. Software pro procházení webů (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele. Web uživatelé mohou měnit nastavení v tomto ohledu. Webový prohlížeč umožňuje odstranit soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie. Podrobné informace o tomto tématu jsou uvedeny v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.

7. Omezení používání souborů cookie mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webu.

8. Soubory cookie umístěné na koncové zařízení uživatele webu mohou také používat inzerci a partneři spolupracující s operátorem webu.

9. Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností a seznámit se s pravidly používání souborů cookie používaných ve statistice: zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics

10. Soubory cookie mohou být použity v reklamních sítích, zejména v síti Google, aby zobrazovaly reklamy přizpůsobené způsobu, jakým uživatel web používá. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o času stráveného na dané stránce. 11. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel zobrazit a upravit informace odvozené ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Protokoly serveru.

1. Informace o některých uživatelských chování podléhají protokolování ve vrstvě serveru. Tyto údaje slouží pouze ke správě webu a k zajištění nejúčinnějších služeb poskytovaných hostitelským službám. 2. Procházené prostředky jsou identifikovány adresami URL. Kromě toho mohou být předmětem registrace následující:
A. čas přijetí šetření,
B. čas odeslání odpovědi,
C. Název klientské stanice-identifikace provedená protokolem HTTP,
D. informace o chybách, ke kterým došlo během implementace transakce protokolu HTTP, e. Adresa URL stránky dříve navštívené uživatelem (odkaz odkazujícího odkazu)-Pokud byl web zadán prostřednictvím odkazu,
F. informace o prohlížeči uživatele, g. Informace o adrese IP.
3. Výše uvedená data nejsou spojena s konkrétními osobami, které web procházejí.

4. Výše uvedená data se používají pouze pro účely správy serveru.

5. Přístup k údajům.

1. Údaje se zpřístupní externím subjektům pouze v mezích povolených zákonem.
2. Na portálu jsou zakázána data umožňující identifikaci fyzické osoby.
3. Provozovatel může být povinen poskytnout informace shromážděné webem oprávněným subjektům na základě zákonných žádostí v rozsahu, který je výsledkem žádosti.
6. Správa souborů cookie-jak udělit a odvolat souhlas v praxi? 1. Pokud uživatel nechce přijímat soubory cookie, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že zakázání souborů cookie, které jsou nutné pro procesy ověřování, zabezpečení, zachování preferencí uživatele, může ztížit a v extrémních případech zabránit použití webů 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte z níže uvedeného seznamu webový prohlížeč nebo systém a postupujte podle pokynů: a. Aplikace Internet Explorer b. Chrom c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry

§ 1. Informace o reviewbestbrokers.com blogu a shromažďování dat
Reviewbestbrokers.com blog je soubor informací a obsahu, který se vztahuje k různým typům finančních nástrojů nebo derivátů. Blog neshromažďuje ani nezpracovuje osobní údaje o tom, co vám chceme sdělit

§ 2 Obecná ustanovení

Náš blog neshromažďuje ani neshromažďuje žádná osobní data.

Pro výklad pojmů se používá Glosář nařízení, nebo jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů (Pokud je výsledkem přímo popis).
Pro účely lepšího přijímání zásad ochrany osobních údajů byl termín "uživatel" nahrazen pojmy "vy", "Administrator"-"my". Pojmem "GDPR" se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Respektuji právo na soukromí a péči o bezpečnost dat. Data poskytnutá v komentářích na webu neobsahují žádná data s výjimkou "obsahu poznámky" a podpisu ", který může obsahovat libovolný znakový řetězec. Při odesílání položky neuložíte ani neshromažďujeme adresu IP. Všechna data, která jsou považována za důvěrná a nejsou viditelná pro neoprávněné osoby.
§ 3. Nezpracováme vaše data proč?

Pokud jste uživatelem prohlížející náš blog, musíte vědět, že server, na kterém je reviewbestbrokers.com umístěn, je hostitelem serveru, který shromažďuje velmi málo informací, které by vás mohly identifikovat jako osobu. Sbírají a shromažďujeme pouze data, která umožňují ochranu našeho serveru a dat v něm obsažených. Potřebujeme tato data, abychom se ochránili před útoky a hackery.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je proto Art. 6 doložka 1 svítí. B. GDPR (zpracování je nezbytné k provedení smlouvy, jíž je subjekt údajů stranou, nebo k přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy) a s uměním. 6. svítí odstavec 1. C. GDPR (zpracování je nezbytné ke splnění zákonných povinností správce).
Kromě toho je pro nás právním základem pro zpracování vašich osobních údajů umění. 6 doložka 1 svítí. F. GDPR (zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z legitimních zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou situací, kdy zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadují ochranu osobních údajů, převládají nad těmito zájmy), zejména pokud je subjekt údajů podřízený. Tento oprávněný zájem je naší schopností dokázat v případě sporu s vámi obsah smlouvy mezi námi a že jsme ji řádně vykonali.

 
§ 4. Právo odstraňovat data ("právo na zapomenutí") odstranění, úprava dat

Pokud jste přidali komentář pomocí příslušného formuláře, v rozsahu a v souladu s vámi vyjádřeným souhlasem, nelze jej odstranit, protože neidentifikujeme osoby, které jej přidali. Komentář může, ale nemusí být přidán nebo odebrán. Přijetí připomínky zůstává u správce, vzhledem k nedostatku spojení mezi osobními údaji a daty, která by mohla s vámi spojit komentář, jaký druh osoby není možný, protože na webu neukládáte žádná osobní data.

Odpovídáme na všechny informace e-mailem. Elektronická pošta: [email protected]

Vyhrazujeme si právo na zpracování všech údajů po ukončení platnosti dohody nebo odnětí souhlasu pouze v rozsahu, v jakém potřebujeme žádat o jakékoli nároky u soudu, nebo pokud nás vnitrostátní předpisy nebo mezinárodní právo zavazují k uchovávání údajů.
Poskytovatel služeb má právo sdílet uživatelská data a další data s entitami oprávněnými podle platného zákona (např. donucovací orgány). Poskytovatel služeb nesdílí osobní údaje s jinými subjekty, než jsou osoby oprávněné podle použitelného práva. Zavedli jsme řízení přístupu, abychom minimalizovali následky jakéhokoliv porušení zabezpečení osobní údaje zpracovávají pouze osoby oprávněné námi nebo zpracovatelům, s nimiž úzce pracujeme.

§ 5. Komu zveřejním vaše osobní údaje
Zveřejním všechny osobní údaje v rozsahu, který vyžadují orgány veřejné správy schválené zákonem (např. daňové úřady).

§ 6. Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní data
Jako osoba procházející blog Mějte prosím na zřeteli, že žádná z vašich osobních údajů není námi uložena nebo zpracována, ale data související s aktivitou vaší návštěvy v našem blogu, která nejsou osobními daty a neumožňuje vám být identifikována jako osoba , bude server shromažďovat, jak dlouho bude reviewbestbrokers.com existovat.

Správce této webové stránky vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil úplnou správnost obsahu v ní obsažených. Vzhledem k tomu, že určitý obsah může být přeložen z jiného jazyka, než je jazyk webové stránky, mohou z jeho překladu vyplynout jakékoli nepřesnosti nebo nesrovnalosti.
CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. 65% až 89% účtů retailových investorů ztratí peníze při obchodování s CFD. Zvažte, zda chápete, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.
Mnoho obchodů s drobnými investory přichází o peníze při obchodování s CFD, binárními opcemi, Forexem a finančními deriváty. Zvažte, zda chápete, jak fungují CFD, Forex a finanční deriváty, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.
Informace na webových stránkách by neměly být považovány za doporučení finančních nástrojů nebo emitentů v souladu se zákonem ze dne 29. července 2005 o informacích, které představují doporučení finančních nástrojů. Veškeré informace na webových stránkách slouží pouze pro informační účely. S informacemi na této webové stránce zacházejte jako s reklamou nebo jako vzdělávací a informační účely. Přečtěte si upozornění na rizika na webových stránkách makléře. Přečtěte si předpisy našeho webu.