Nariadenia

Pravidlá webových stránok reviewbestbrokers.com obsahuje informácie o zásadách ochrany osobných údajov, podmienkach webovej stránky a samotných nariadeniach

Reviewbestbrokers.com si vyhradzuje, že:

1. Všetok obsah na blogu komentáre, sú zverejnené užívateľmi na vlastnú zodpovednosť a stať sa verejnými správami-so všetkými právnymi dôsledkami.

2. Vyhradzujeme si právo zmazať komentáre:

 • komentáre nemajú nič do činenia s komentované článku (nie je v súvislosti s predmetom/obsah článku).
 • vulgárne, obscénne, urážlivý obsah-bez ohľadu na formu publikácie (text, grafika, zvuk), tiež vo forme skratiek (neúplné použitie slova, napr… je tiež vulgárne).
 • obsah, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi Poľskej republiky.
 • Všetky kampane (politické, sociálne alebo reklamné) bez súhlasu správcu predstavenstva.
 • "spam"-t. j. nadmerné množstvo zbytočných informácií (napr. kópia komentára, ktorá bola predtým odoslaná).
 • avatary, ktoré porušujú zákon alebo slušnosti.
 • nečitateľné komentáre, t. j. tie, ktoré obsahujú toľko pravopisných alebo prepisových chýb, ktoré nemožno čítať v zmysle reči, sú napísané len veľkými písmenami, alebo sa v ich obsahu zneužívajú špeciálne znaky (nový riadok, priestor, výkričník atď.).
 • osobné údaje (meno, priezvisko) neverejných osôb, ktoré sa týkajú tretích strán (osoby, na ktoré sa článok nevzťahuje)
 • súkromné: e-mailové adresy, adresy, telefónne čísla, Gadu-Gadu čísla, atď
 • Odkazy a odkazy na obsah vyslaný na iné Jasiel portály.
 • Komentáre k práci, otázky editor portálu alebo moderovanie (prosím pošlite otázky a pripomienky prostredníctvom kontaktného formulára)

3. Okrem toho vám Pripomeňme, že by ste nemali písať komentáre:

 • podpora alkoholu (čl. 2 (1) zákona o výchovu v triezvosti a proti alkoholizmu z októbra 26, 1982)
 • propagácia omamných látok, drog (článok 1 zákona o protidrogovej závislosti od 24. apríla 1997)
 • uráža verejné údaje (článok 23 Občianskeho zákonníka)
 • obsahujúce informácie zahŕňajúce neoverené obvinenia voči ostatným (článok 23 Občianskeho zákonníka)

5. Vyhradzujeme si právo upraviť položky, ktoré porušujú ustanovenia týchto predpisov.
6. Webová stránka si vyhradzuje právo zmazať alebo skryť správy na základe spoľahlivých správ v súlade s čl. 14 zákona o poskytovaní elektronických služieb.
7. Webová stránka si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ustanovenia nariadení. Zmena a doplnenie ustanovení nariadení nadobúda účinnosť po jeho uverejnení.
8. Všetok obsah na webe môže obsahovať odkazy na affiliate programy, z ktorých zisky môžu byť vypočítané pre autora webovej stránky reviewbestbrokers.com.
9. Internetová stránka https://reviewbestbrokers.com môže propagovať rôzne spoločnosti a finančné inštitúcie, z ktorých môže zhromažďovať alebo zarábať zisky.
Informácie o informáciách zverejnené na reviewbestbrokers.com

Pri investovaní do Forex, kryptomeny, CFD binárne opcie alebo iné finančné nástroje nie sú založené žiadne investičné rozhodnutie o informácie zverejnené na reviewbestbrokers.com. Nie sme licencovaní alebo registrovaní poradcovia alebo poradcovia. Taktiež nie sme zaregistrovaní ako sprostredkovateľ alebo predajca na základe výmenného a bezpečnostného výboru alebo iného regulačného orgánu. Tvorcovia tejto stránky nemajú licencie a kvalifikácie pre investičné poradenstvo. Zaobchádzajte s informáciami na tejto stránke ako s reklamou alebo sa používa na vzdelávacie účely. Táto stránka bola vytvorená ako informačná stránka, odkazy na tejto stránke vedú priamo k maklérom. Než začnete investovať, nezabudnite si prečítať riziko varovania na internetových stránkach makléra. Maklér rebríčku bol vytvorený reviewbestbrokers.com a je názor len a výhradne pre reviewbestbrokers.com. Každý, kto chce investovať do cenných papierov, opcií alebo binárne opcie robí tak na vlastné riziko. Webové stránky reviewbestbrokers.com nie sú zodpovedné za straty vzniknuté v dôsledku čoho investor stratil svoje peniaze. Investovanie a obchodovanie sú špekulatívne a rizikové činnosti. Ktokoľvek môže stratiť všetky alebo väčšinu hodnoty svojho účtu a nemali by sa zapájať do takýchto činností bez toho, aby sa usilovali o kvalifikovaného poradcu. Internetová stránka radí, aby rizikový kapitál, ktorý si používatelia nemôžu dovoliť stratiť. Portál nie je zodpovedný za rozhodnutia, ktoré vykonali jeho používatelia. Materiály na stránkach portálu nepredstavujú ponuku a nie sú odporúčaniami v zmysle zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Obsah stránky je majetkom reviewbestbrokers.com, distribúcia, publikovanie alebo používanie tohto obsahu je zakázané. Reviewbestbrokers.com webová stránka v prípade porušenia týchto ustanovení si vyhradzuje právo podať žalobu na súdne konanie.

Webová stránka zásady ochrany osobných údajov reviewbestbrokers.com

1. Všeobecné informácie.

1. Názov webovej stránky: reviewbestbrokers.com

2. Internetová stránka vykonáva funkcie získavania informácií o používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

A. Prostredníctvom informácií dobrovoľne zapísaných vo formulároch.
B. Uložením súborov cookie do koncových zariadení.
C. Zberom web server prihlási hosting operátora
2. Informácie o formulároch.

1. Webová stránka zhromažďuje informácie poskytnuté dobrovoľne užívateľom.

2. Webová stránka môže tiež uložiť informácie o parametroch pripojenia (čas, IP adresa)

3. Údaje vo formulári nie sú sprístupnené tretím stranám okrem súhlasu používateľa.

4. Údaje uvedené vo formulári môžu tvoriť súbor potenciálnych zákazníkov, registrovaný prevádzkovateľom webovej stránky v registri, ktorý vedie generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov.

5. Údaje poskytnuté vo formulári sa spracúvajú na účely vyplývajúce z funkcie konkrétnej formy, napríklad na účely spracovania žiadosti o službu alebo obchodného kontaktu.

6. Údaje poskytnuté vo formulároch sa môžu poskytovať subjektom, ktoré technicky vykonávajú niektoré služby, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií o vlastníkovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľmi internetových domén (primárne vedecký a akademická Počítačová sieť JBR-NASK), webové stránky platobných služieb alebo iné subjekty, s ktorými Prevádzkovateľ webovej stránky spolupracuje v tejto oblasti.

3. Informácie o súboroch cookie.

1. Webová stránka používa cookies.

2. Súbory cookie (takzvané súbory cookie) sú údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie stránok webových stránok. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, ich čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3. Účtovná jednotka umiestňuje súbory cookie na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a prístup k nim je prevádzkovateľom webovej lokality.

4. Cookies sa používajú na nasledujúce účely: a. Vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah; B. udržiavanie relácie užívateľa webovej stránky (po prihlásení), vďaka ktorému používateľ nemusí znovu zadať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webovej stránky; C. určenie profilu užívateľa s cieľom Zobraziť ho na mieru materiálov v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.

5. Webová stránka používa dva základné typy súborov cookie: "session" cookies a "perzistentné" cookies. Súbory cookie relácií sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia sa, opúšťajú webovú lokalitu alebo vypnete softvér (webový prehľadávač). Trvalé súbory cookie sú uložené v koncovom zariadení používateľa v čase určenom v parametroch súborov cookie, alebo kým ich používateľ neodstráni.

6. Softvér pre prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení používateľa. Používatelia webových stránok môžu zmeniť nastavenia v tomto ohľade. Webový prehľadávač umožňuje odstrániť súbory cookie. Je tiež možné automaticky blokovať cookies. Podrobné informácie o tejto téme sú uvedené v Pomocníkovi alebo dokumentácii webového prehľadávača.

7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.

8. Súbory cookie umiestnené na koncovom zariadení používateľa webových stránok môžu používať aj inzerenti a partneri, ktorí spolupracujú s prevádzkovateľom webových stránok.

9. Odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby sme sa naučili pravidlá používania súborov cookie používaných v štatistikách: zásady ochrany osobných údajov pre Google Analytics

10. Súbory cookie môžu používať reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým používateľ používa webovú stránku. Na tento účel môžu ukladať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na danej stránke. 11. Pokiaľ ide o informácie o užívateľských preferenciách zhromaždených v Reklamnej sieti Google, užívateľ môže prezerať a upravovať informácie odvodené z cookies pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Denníky serverov.

1. Informácie o niektorých používateľských správaní je predmetom zapisovania do denníka vo vrstve servera. Tieto údaje sa používajú len na spravovanie webovej stránky a na zabezpečenie najefektívnejších služieb poskytovaných hostingových služieb. 2. Prehľadávané zdroje sú identifikované adresami URL. Okrem toho môžu byť predmetom registrácie nasledujúce:
A. Čas prijatia šetrenia,
B. Čas poslať odpoveď,
C. názov klientskej stanice-identifikácia, ktorú vykonáva protokol HTTP,
D. informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas implementácie transakcie HTTP, e. Adresa URL stránky, ktorú predtým navštívil užívateľ (referrer Link)-Ak bola webová stránka zadaná prostredníctvom odkazu,
F. informácie o prehliadači používateľa, g. Informácie o adrese IP.
3. Vyššie uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi osobami prehliadania webu.

4. Vyššie uvedené údaje sa používajú len na účely administrácie servera.

5. Prístup k údajom.

1. Údaje sa sprístupnia externým subjektom iba v medziach povolených zákonom.
2. Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sú na portáli vypnuté
3. Od prevádzkovateľa sa môže vyžadovať, aby poskytol informácie, ktoré webová stránka zhromažduje oprávneným orgánom na základe zákonných požiadaviek v rozsahu, ktorý je výsledkom žiadosti.
6. Správa súborov cookie-ako dať a odobrať súhlas v praxi? 1. Ak používateľ nechce prijímať súbory cookie, môže zmeniť nastavenia prehľadávača. Vyhradzujeme si, že zakázanie cookies potrebné pre autentifikačné procesy, bezpečnosť, udržiavanie užívateľských preferencií môže sťažiť, a v extrémnych prípadoch môže zabrániť používaniu webových stránok 2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte webový prehľadávač/systém zo zoznamu nižšie a postupujte podľa pokynov: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry

§ 1. O reviewbestbrokers.com blog a zber dát
Reviewbestbrokers.com blog je zbierka informácií a obsahu v súvislosti s rôznymi typmi finančných nástrojov alebo derivátov. Blog nezhromažďuje alebo spracovávať osobné údaje o tom, čo chceme vás informovať

§ 2 všeobecné ustanovenia

Náš blog nezhromažďuje ani nezhromažďuje žiadne osobné údaje.

Pre interpretáciu pojmov sa používa glosár nariadení alebo ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov (ak to vyplýva priamo z popisu).
Na účely lepšieho prijímania zásad ochrany osobných údajov bol termín "užívateľ" nahradený výrazom "vy", "Administrátor"-"my". Pojem "GDPR" znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.
Rešpektujeme právo na súkromie a starostlivosť o bezpečnosť dát. Údaje uvedené v komentároch na stránke neobsahujú žiadne údaje okrem "obsahu komentára" a podpisu ", ktoré môžu obsahovať ľubovoľný reťazec znakov. Pri odosielaní položky neukladáme ani nezhromažďujeme vašu IP adresu. Všetky údaje považované za dôverné a nie sú viditeľné pre neoprávnené osoby.
§ 3. Vaše údaje nespracúvame prečo?

Ak ste užívateľ prehliadania nášho blogu, musíte vedieť, že server, na ktorom sa nachádza reviewbestbrokers.com je hostiteľom na serveri, ktorý zhromažďuje veľmi málo informácií, ktoré by vás identifikovať ako osobu. Zhromažďujeme a zhromažďujeme iba údaje, ktoré umožňujú ochranu nášho servera a údajov, ktoré sú na ňom obsiahnuté. Potrebujeme tieto údaje chrániť proti útokom a hacking serverov.

Právnym základom na spracúvanie vašich osobných údajov je preto čl. 6 bod 1 písm. B. GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy) a čl. 6. odsek 1 svieti. C. GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu).
Okrem toho, právny základ pre nás spracovávať vaše osobné údaje je umenie. 6 bod 1 písm. F. GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z legitímnych záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana, s výnimkou situácií, keď záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, vyžadujúce ochranu osobných údajov, prevažujú nad týmito záujmami), najmä ak je dotknutá osoba dieťaťom). Tento legitímny záujem je našou schopnosťou dokázať v prípade sporu s vami obsah zmluvy medzi nami a že sme ho náležite vykonali.

 
§ 4. Právo na vymazanie údajov ("právo byť zabudnutý") mazanie, úprava dát

V rozsahu a účelu, ktorý je v súlade so súhlasom, ktorý ste vyjadrili, ak ste pridali komentár cez príslušný formulár, nemožno ho odstrániť, pretože neidentifikujeme ľudí, ktorí ju pridali. Komentár môže alebo nemusí byť pridaný alebo odstránený. Prijatie komentára zostáva správcom, kvôli nedostatku spojení medzi osobnými údajmi a údajmi, ktoré by mohli prepojiť komentár s vami, aký druh osoby nie je možný, pretože nemáme žiadne osobné údaje na webovej stránke.

Reagujeme na všetky informácie e-mailom. E-mail: [email protected]

Vyhradzujeme si právo spracovať všetky údaje po ukončení zmluvy alebo zrušení súhlasu len v takom rozsahu, v akom sa musíme domáhať akýchkoľvek nárokov na súde alebo ak nás vnútroštátne alebo právne predpisy alebo medzinárodné právo ukladajú, aby sme uchovávali údaje.
Poskytovateľ služieb má právo zdieľať údaje o používateľoch a ďalšie údaje s entitami oprávnenými podľa platného práva (napr. orgány činné v trestnom konaní). Poskytovateľ služieb nezdieľa osobné údaje s inými subjektmi, ako sú tie, ktoré sú povolené podľa platného práva. Zaviedli sme kontrolu prístupu, aby sme minimalizovali účinky akéhokoľvek narušenia bezpečnosti osobné údaje spracúvajú len osoby, ktoré nám boli udelené, alebo spracovatelia, s ktorými úzko spolupracujeme.

§ 5. Komu zverejňujeme vaše osobné údaje
Všetky osobné údaje zverejňujeme v rozsahu vyžadovaných orgánmi verejnej správy oprávnenými zákonom (napr. daňovými úradmi).

§ 6. Ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje
Ako osoba prehliadania blog, uvedomte si, že žiadny z vašich osobných údajov sú uložené alebo spracované u nás, ale údaje týkajúce sa činnosti vašej návšteve nášho blogu, ktorý nie je osobné údaje a neumožňuje vám byť identifikovaný ako osoba , sa zhromažďujú na serveri, ako dlho bude reviewbestbrokers.com existovať.

Správca tejto webovej stránky vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil úplnú správnosť obsahu, ktorý je na nej obsiahnutý, avšak vzhľadom na to, že určitý obsah sa môže preložiť z iného jazyka, ako je jazyk webovej stránky, z jeho prekladu môžu vyplynúť akékoľvek nepresnosti alebo nezrovnalosti.
CFD sú komplexné nástroje a pri vysokom pákovom efekte im hrozí vysoké riziko straty peňazí. 65% až 89% účtov retailových investorov pri obchodovaní s CFD stráca peniaze. Zvážte, či chápete, ako CFD fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty vašich peňazí. Neinvestujte peniaze, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť.
Mnoho obchodov s retailovými investormi strácajú peniaze pri obchodovaní s CFD, binárnymi opciami, Forexom a finančnými derivátmi. Zvážte, či chápete, ako fungujú CFD, Forex a finančné deriváty a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty vašich peňazí.
Informácie na webovej stránke by sa nemali považovať za odporúčania finančných nástrojov alebo emitentov v súlade so zákonom z 29. júla 2005 o informáciách, ktoré predstavujú odporúčania finančných nástrojov. Všetky informácie na webovej stránke slúžia iba na informačné účely. S informáciami na tejto webovej stránke zaobchádzajte ako s reklamou alebo používanou na vzdelávacie a informačné účely. Prečítajte si upozornenie na riziká na webovej stránke makléra. Prečítajte si predpisy našej webovej stránky.