Sopimukset CFD

Wikipediain Finance, sopimus ero (CFD) on sopimus kahden osapuolen, tyypillisesti kuvattu "ostaja" ja "myyjä", jossa määrätään, että ostaja maksaa myyjän nykyisen arvon hyödykkeen ja sen arvo sopimus ajan (jos ero on negatiivinen, myyjä maksaa sen sijaan ostajalle).
"Eroavuus sopimus"-on sopimus kahden osapuolen välillä:
sopimuksen toimittaja ja sijoittaja (sopimuksen ostaja), jossa myyjän oletetaan maksaneen tietyn omaisuus erien (esim. osakkeet, joukko velka kirjat, valuutat, raaka-aineet, tavarat jne.) nykyisen arvon ja sen välisen eron. niiden arvo sopimuksen tilitys päivänä (jos ero on negatiivinen, ostaja maksaa tämän arvon myyjälle). CFD:t käyttävät vipu vaikutusta (niin kutsuttu vipu vaikutus). "
Contracts CFD forex broker

Jokin aika sitten investoiminen pörssissä oli saatavilla vain liike miehiä, jotka analysoitiin perusteellisesti monimutkaisia kaavioita ja kääntyi miljoonia pääomaa, investoimalla hyödykkeisiin, kuten maakaasu, öljy, kulta tai osakkeita suurten yritysten, esim Microsoft, Apple, Facebook jne. Tuolloin menestyksekkäin olivat taloustieteilijät, jotka tiesivät kansainvälisiä markkinoita koskevat lait ja analysoivat huolellisesti kaikkien merkittävien maiden poliittista ja taloudellista tilannetta. Hankitun tietämyksen perusteella he yrittivät ennakoida omaisuus erien hinnan vaihteluja etukäteen.

Tällä hetkellä, kiitos lyhyen online-koulutus, uusia investointeja strategioita saatavilla Inter netissä ja YouTube oppaita, jopa noviisi sijoittajia, joilla ei ole mitään taloudellista tietoa ja eivät viettää aikaa analysoimalla markkinoilla ovat erittäin onnistuneita pörssissä. Vain yksi asia pysyy samana… jotta voisimme ansaita suuria summia klassisesta pörssissä, meillä on oltava satoja tuhansia tai miljoonia dollareita investointi pääomaa, koska hintaero, jonka ansaitsemme, on pieni. Useimmiten omaisuus erien arvon ero on muutaman prosentin tasolla, mikä tarkoittaa, että ansaitsemme muutaman prosentin sijoitetusta määrästä, minkä vuoksi suuri investointi pääoma on erittäin tärkeä.
Klassisen osake markkinoiden tapa uksessa meidän on pakko riskeerittaa valtavaa pääomaa, jotta meillä olisi mahdollisuus hyvään ansioonsa, pieninkin investointi virhe voi aiheuttaa valtavan raha määrän menetyksen, jos sijoitat CFD-investointeihin, se on erilainen, koska niiden tapa uksessa paljon pienempi kiinnikkeet riittävät rahoitus vipu vaikutuksen käytön ansiosta.

Termi "valuutta kurssi sopimus"-CFD tarkoittaa sijoittajan ja välittäjän välistä sopimusta, joka velvoittaa molemmat osapuolet ratkaisemaan tietyn omaisuus erän hintaeroa vastaavan summan sopimuksen avaamis hinnan ja sen Kanta.

CFD-sopimuksilla on useita keskeisiä etuja, jotka tekevät niistä niin mielenkiintoisia sijoittajille:

  • Ne mahdollistavat sijoittamisen kaikkiin instrumentti luokkiin, kuten valuuttoihin, osakkeisiin, hyödykkeisiin, rahastoihin ja kryptovaluuttoihin.
  • Ne antavat sinulle mahdollisuuden ansaita kasvusta sekä hinnan lasku kunkin hyödykkeen
  • CFD:t käyttävät vipu vaikutusta (niitä hyödynnetään)
  • Ne ovat johdannaisia

Mitä termi "johdannaiset" CFD:t? Sopimuks
en ostajasta ei varsinaisesti tule kohde-etuutena olevan välineen omistajaa, toisin sanoen se ei kirjaimellisesti osta sitä, vaan speisoi vain sen, lasketaanko hyödykkeen hinta tai nouse lähitulevaisuudessa. Hänen ennustusten perusteella hän tekee eron sopimuksen välittäjän kanssa, jossa hän määrittelee asemansa. Tämän ratkaisun ansiosta vain pieni osa määrästä riittää sijoittajalle, joka klassisen pörssi vaihdon tapa uksessa olisi tarpeen avata asema.

Miksi panostamalla erimielisyyksien sopimukseen voimme ansaita hinnan noususta ja La
skeva hinta? Koska sijoittajasopimuksen tehdessään sijoittaja päättää, onko hänen kiinnostuneiden omaisuus erien hinta laskevan tai nousevan lähitulevaisuudessa.

Jos, mukaan hänen spekulointia, hinta instrumentin kasvaa, se vie "pitkä" asento valitsemalla vaihto ehto (ostaa) ja tekee voittoa joka kerta, kun hinta omaisuuden kasvaa.

Jos kuitenkin todetaan, että instrumentin hinta laskee, se vie "lyhyen" position valitsemalla vaihto ehdon (myydä) ja tekee voittoa joka kerta, kun omaisuus erien hinta laskee.

Jos hyödykkeen hinnat muuttuvat vastakkaiseen suuntaan, mitä sijoittaja odottaa, hän menettää sijoitetun pääoman.

Jotta voisimme selittää tätä seikkaa paremmin, käytämm
e esimerkkiä: Jos sijoittaja ennustaa, että öljyn hinta laskee, hän avaa "lyhyen" position, eli avaa sopimuksen CFD-öljyn myynnistä ja ansaitsee öljyn hinnan laskussa. Jos öljyn hinta nousee, sijoittaja joutuu kuitenkin kärsimään tappioista. Tappioiden ja voittojen määrä riippuu liikenne määrästä ja markkinoilla tapahtuneiden liike toimien määrästä eli siitä, kuinka paljon arvo on muuttunut verrattuna sopimuksen avaamisen yhteydessä voimassa olleen hintaan.

Mahdollisuus ansaita ostossa ja myynnissä, ja se, että CFD on vipu vaikutus tekee niistä houkuttelevampi monille sijoittajille kuin tavalliset osakkeet. Kuitenkin, on olemassa joitakin riskejä niihin, Inter netissä voit löytää paljon negatiivisia mielipiteitä välittäjät ja lausunnot, joissa sijoittajat varoittaa maksu kyvyttömyys joidenkin kaupan käynnin alustoilla. Valitsemalla hyvä välittäjä sijoittaa pääomaa on keskeinen kysymys, sen on oltava täysin luotettava, koska me uskoa rahaa hänelle. Siksi olemme perusteellisesti testattu 28 suosituimmista kansainvälisistä kaupan käynnin alustoja ja olemme valinneet 15 niistä, jotka ansaittu myönnetään välittäjät ranking CFD.

Contracts CFD brokers rating
Tässä tutkimuksessa esitetty sisältö on tarkoitettu vain tiedotus-ja opetus tarkoituksiin. Kaikki lausunnot, arvioinnit, arvostukset ja esitetyt materiaalit eivät muodosta sijoitus neuvonta palvelua tai 29 päivänä heinä kuuta 2005 annetussa säädöksessä tarkoitettua yleistä suositusta rahoitus välineiden kaupasta. On muistettava, että historiallisiin tietoihin tai tuloksiin perustuva tieto ja tutkimus eivät takaa tulevia voittoja.