Kontrakty CFD

Wikipedia – “Kontrakt różnicy kursowej (ang. contract for difference) to kontrakt pomiędzy dwiema stronami:
dostawcą kontraktu i inwestorem (nabywcą kontraktu), w którym zakłada się, że sprzedający zapłaci różnicę między aktualną wartością (w dniu wykonania kontraktu) danych ściśle określonych aktywów (na przykład akcje, obligacje, waluty, surowce, towary itd.) i ich wartością w dniu ustalania kontraktu (jeśli różnica jest ujemna, to tę wartość płaci kupujący sprzedającemu). CFD wykorzystują dźwignię finansową (tak zwany lewar).”

Termin “kontrakt różnic kursowych” – CFD oznacza umowę pomiędzy inwestorem i brokerem, która zobowiązuje obie strony do rozliczenia kwoty odpowiadającej różnicy ceny danego aktywu pomiędzy ceną otwarcia kontraktu, a zamknięcia jego pozycji.

Można wyróżnić kilka kluczowych zalet kontraktów CFD, dzięki którym są one tak interesujące dla inwestorów:

  • Pozwalają na inwestowanie we wszystkie kategorie instrumentów m.in. waluty, akcje, towary, fundusze itd.
  • Mogą dać możliwość zarobienia lub straty kapitału na wzroście jak również spadku ceny każdego aktywu
  • Kontrakty CFD wykorzystują dźwignię finansową (są lewarowane)
  • Są instrumentami pochodnymi

Co oznacza określenie “instrumenty pochodne” w przypadku kontraktów CFD?
Nabywca kontraktu w rzeczywistości nie staje się posiadaczem instrumentu bazowego, czyli nie kupuje go dosłownie, a jedynie spekuluje czy cena danego aktywu w najbliższym czasie spadnie, czy wzrośnie. Na podstawie swoich przewidywań zawiera kontrakt różnicowy z brokerem, w którym określa swoje stanowisko. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestorowi wystarcza tylko mała część kwoty, która w przypadku klasycznej giełdy byłaby niezbędna do otwarcia pozycji.

Dlaczego inwestując w kontrakty CFD możemy zarabiać/lub tracić na wzroście/lub spadku ceny?
Ponieważ w momencie zawierania kontraktu inwestor określa czy cena interesujących go aktywów w najbliższym czasie spadnie czy wzrośnie.

Jeżeli według jego spekulacji, cena instrumentu wzrośnie to zajmuje pozycję “długą” wybierając opcję (kupuję – BUY) i może zarobić lub stracić  gdy cena aktywów rośnie.

Jeżeli jednak stwierdzi, że cena instrumentu spadnie to zajmuje pozycję “krótką” wybierając opcję (sprzedaję – SELL) i może zarobić lub stracić za każdym razem, gdy cena aktywów spada.

Jeżeli ceny aktywów zmienią się w przeciwnym kierunku niż przewidywał inwestor, to będzie On tracił zainwestowany kapitał.

Żeby lepiej wyjaśnić ten aspekt posłużymy się przykładem:
Jeżeli inwestor przewiduje że ich cena ropy spadnie, to otwiera pozycję “krótką” czyli sprzedaje (sell) kontrakt CFD na ropę i zarabia wraz ze spadkiem ceny ropy. Natomiast, jeżeli ceny ropy wzrosną, to inwestor ponosi straty. Wysokość strat i zysków zależy od wielkości ruchu i wolumenu transakcyjnego, który wystąpił na rynku, czyli o ile % zmieniła się wartość w stosunku do ceny, która obowiązywała w momencie otwarcia kontraktu.

Administrator tego serwisu dokłada wszelkich starań, aby treści w nim zawarte były w pełni poprawne, jednak mając na uwadze fakt, że pewne treści mogą być tłumaczone z innego języka niż język serwisu, wszelkie nieścisłości lub nieprawidłowości mogą wynikać z tłumaczenia.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 65% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. Nie inwestuj pieniędzy na stratę których nie możesz sobie pozwolić.
Bardzo dużo rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD, opcji binarnych, Forex i pochodnych instrumentów finansowych. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, Forex i pochodne instrumentów finansowych i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Informacje na stronie nie powinny być uznawane za rekomendacje instrumentów finansowych lub wystawców zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 w sprawie informacji stanowiących rekomendacje instrumentów finansowych. Wszelkie informacje na stronie mają jedynie charakter informacyjny. Informacje zamieszczone na tej stronie traktuj jako reklama lub wykorzystywane do celów edukacyjnych, informacyjnych. Zapoznaj się z ostrzeżeniem o ryzyku na stronie brokera. Zapoznaj się regulaminem naszej strony.