Kontrakty CFD

Wikipedia – “Kontrakt różnicy kursowej (ang. contract for difference) to kontrakt pomiędzy dwiema stronami:
dostawcą kontraktu i inwestorem (nabywcą kontraktu), w którym zakłada się, że sprzedający zapłaci różnicę między aktualną wartością (w dniu wykonania kontraktu) danych ściśle określonych aktywów (na przykład akcje, obligacje, waluty, surowce, towary itd.) i ich wartością w dniu ustalania kontraktu (jeśli różnica jest ujemna, to tę wartość płaci kupujący sprzedającemu). CFD wykorzystują dźwignię finansową (tak zwany lewar).”

Jakiś czas temu inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych było dostępne wyłącznie dla biznesmenów, którzy szczegółowo analizowali skomplikowane wykresy i obracali milionowym kapitałem, inwestując w towary takie jak gaz ziemny, ropa, złoto lub akcje największych spółek np. Microsoft, Apple, Facebook itd. W tamtym okresie największe sukcesy odnosili ekonomiści, którzy doskonale znali prawa rządzące rynkiem międzynarodowym i starannie analizowali sytuację polityczną oraz ekonomiczną wszystkich znaczących państw. Na podstawie zdobywanej wiedzy próbowali przewidywać z wyprzedzeniem wahania cenowe aktywów.

Obecnie dzięki krótkim szkoleniom online, nowym strategiom inwestowania dostępnym w internecie oraz poradnikom na YouTube nawet początkujący inwestorzy, którzy nie posiadają żadnej wiedzy ekonomicznej i nie poświęcają czasu na analizę rynku, odnoszą duże sukcesy na giełdzie. Tylko jedna kwestia pozostaje niezmienna… żeby mieć możliwość zarabiania dużych kwot na klasycznej giełdzie, musimy posiadać kapitał inwestycyjny rzędu setek tysięcy lub milionów złotych, ponieważ różnica cen na której zarabiamy jest niewielka. Najczęściej wahania wartości aktywów są na poziomie kilku procent, co oznacza że zarabiamy kilka % od zainwestowanej kwoty, dlatego tak ważna jest wielkość kapitału inwestycyjnego którym dysponujemy.
W przypadku klasycznej giełdy jesteśmy zmuszeni ryzykować ogromnym kapitałem, aby mieć szansę na dobry zarobek, najmniejszy błąd inwestycyjny może spowodować utratę ogromnych pieniędzy, inaczej jest jeżeli inwestujemy w kontrakty CFD, ponieważ w ich przypadku wystarczają znacznie mniejsze kwoty dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej.

Termin “kontrakt różnic kursowych” – CFD oznacza umowę pomiędzy inwestorem i brokerem, która zobowiązuje obie strony do rozliczenia kwoty odpowiadającej różnicy ceny danego aktywu pomiędzy ceną otwarcia kontraktu, a zamknięcia jego pozycji.

Można wyróżnić kilka kluczowych zalet kontraktów CFD, dzięki którym są one tak interesujące dla inwestorów:

  • Pozwalają na inwestowanie we wszystkie kategorie instrumentów m.in. waluty, akcje, towary, fundusze i kryptowaluty.
  • Dają możliwość zarabiania na wzroście jak również spadku ceny każdego aktywu
  • Kontrakty CFD wykorzystują dźwignię finansową (są lewarowane)
  • Są instrumentami pochodnymi

Co oznacza określenie “instrumenty pochodne” w przypadku kontraktów CFD?
Nabywca kontraktu w rzeczywistości nie staje się posiadaczem instrumentu bazowego, czyli nie kupuje go dosłownie, a jedynie spekuluje czy cena danego aktywu w najbliższym czasie spadnie, czy wzrośnie. Na podstawie swoich przewidywań zawiera kontrakt różnicowy z brokerem, w którym określa swoje stanowisko. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestorowi wystarcza tylko mała część kwoty, która w przypadku klasycznej giełdy byłaby niezbędna do otwarcia pozycji.

Dlaczego inwestując w kontrakty CFD możemy zarabiać na wzroście i spadku ceny?
Ponieważ w momencie zawierania kontraktu inwestor określa czy cena interesujących go aktywów w najbliższym czasie spadnie czy wzrośnie.

Jeżeli według jego spekulacji, cena instrumentu wzrośnie to zajmuje pozycję “długą” wybierając opcję (kupuję – BUY) i osiąga zyski za każdym razem, gdy cena aktywów rośnie.

Jeżeli jednak stwierdzi, że cena instrumentu spadnie to zajmuje pozycję “krótką” wybierając opcję (sprzedaję – SELL) i osiąga zyski za każdym razem, gdy cena aktywów spada.

Jeżeli ceny aktywów zmienią się w przeciwnym kierunku niż przewidywał inwestor, to będzie On tracił zainwestowany kapitał.

Żeby lepiej wyjaśnić ten aspekt posłużymy się przykładem:
Jeżeli inwestor przewiduje że ich cena ropy spadnie, to otwiera pozycję “krótką” czyli sprzedaje (sell) kontrakt CFD na ropę i zarabia wraz ze spadkiem ceny ropy. Natomiast, jeżeli ceny ropy wzrosną, to inwestor ponosi straty. Wysokość strat i zysków zależy od wielkości ruchu i wolumenu transakcyjnego, który wystąpił na rynku, czyli o ile % zmieniła się wartość w stosunku do ceny, która obowiązywała w momencie otwarcia kontraktu.

Możliwość zarabiania na kupnie oraz sprzedaży i fakt że kontrakty CFD są instrumentami lewarowanymi, dla wielu inwestorów czyni je bardziej atrakcyjnymi, niż zwykłe akcje na giełdzie klasycznej. Jednak wiąże się z nimi pewne ryzyko, w internecie możemy znaleźć wiele negatywnych opinii dotyczących brokerów, oraz wypowiedzi w których inwestorzy ostrzegają przed niewypłacalnością niektórych platform tradingowych. Wybór dobrego brokera za pośrednictwem którego będziemy inwestować nasz kapitał stanowi kluczową kwestię, musi on być całkowicie godny zaufania, ponieważ powierzamy mu swoje pieniądze. Dlatego przetestowaliśmy wnikliwie 28 najpopularniejszych, międzynarodowych platform handlowych i wytypowaliśmy 15 z nich, które zasługiwały na wyróżnienie w Rankingu brokerów CFD.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.