Finansiell hävstång

Wikipedia"finansiell hävstång-i finans, hävstångseffekt är någon teknik som innebär användning av skuld (lånade medel) snarare än färskt eget kapital vid köp av en tillgång, med förväntningen att efter skatt vinsten till aktieägarna från transaktionen kommer att överstiga den upplåningskostnad, ofta av flera kombi-därav ursprunget av ordet från effekten av en spak i fysik, en enkel maskin som förstärker tillämpningen av en jämförelsevis liten insatsstyrka till en motsvarande högre effekt. Normalt kommer långivaren (finans leverantör) sätta en gräns för hur mycket risk den är beredd att ta och kommer att sätta en gräns för hur mycket hävstångseffekt det kommer att tillåta, och skulle kräva att den förvärvade tillgången skall tillhandahållas som säkerhet säkerhet för lånet. Till exempel, för en bostadsfastighet finansierings leverantören kan låna upp till, säg, 80% av fastiget marknadsvärde, för en kommersiell fastighet det kan vara 70%, medan på aktier kan låna ut upp till, säg, 60% eller ingen alls på vissa flyktiga aktier. "

Financial leverage cfd forex

Hävstångs system används av alla CFD-mäklare, men dess definition är ofta obegriplig för nya investerare. I denna artikel kommer vi att försöka förklara hur den finansiella hävstångseffekt som används av handelsplattformar faktiskt fungerar. Den största fördelen med CFD-hävstång är att investeraren behöver mycket mindre kapital än en klassisk börs. Bruttosoliditetsbeloppet avgör i vilken grad det investerade kapitalet kommer att multipliceras, för detaljhandels konton den vanligaste hävstångseffekten är 1:30 som täcker de flesta tillgångar. Detta innebär att det investerade beloppet kommer att multipliceras 30 gånger, och vinsten kommer att vara ojämförligt större. Vissa handelsplattformar erbjuder professionella konton tillgängliga för erfarna användare som uppfyller vissa krav som bekräftar deras kunskaper och investeringar färdigheter. Konton avsedda för professionella användare erbjuder möjligheten att använda en mycket högre hävstångseffekt, beroende på mäklaren det kan nå upp till 1:500. En hög hävstångseffekt är inte alltid den bästa lösningen, eftersom den risk som är förknippad med investeringen ökar i proportion till dess nivå. Hävstångs systemet består i att kreditera investeraren med en mäklare, vilket gör det möjligt för honom att investera en mycket större belopp än han faktiskt har. Men han är inte den verkliga ägaren av aktier, valutor, index eller råvaror köps, som i fallet med den klassiska börsen, men han tjänar fortfarande hela beloppet om han ändrar sina priser, som om han var ägare till dessa tillgångar. Mäklaren, å andra sidan, vinster vinster från spreadarna, dvs kommissionen debiteras för förmedlingsavtal, beloppet av spridningen beror på mäklaren och kan fastställas eller variabel beroende på den aktuella tillgångs priset.

De bästa handelsplattformar erbjuder en "marginal" eller marginal som hindrar investerare från att hamna i skuld, detta bestäms av mäklaren% av det investerade beloppet som säkrar investeringen. Efter att ha överskridit denna nivå stängs CFD-kontraktet automatiskt, vilket garanterar användaren att hans kontostatus aldrig kommer att vara negativt. Genom att investera i differentiella kontrakt genom mäklare som kännetecknas av oss i rangordningen, finns det inget sätt att få in skulden. Vi kan förlora upp till så mycket som vi beslutar att betala till vår mäklare handelskonto, eftersom var och en av dem garanterar sina kunder en deposition.

Det finansiella hävstångs systemet är en ganska komplicerad process, det kommer att vara enklast att förklara med hjälp av ett exempel.
Överväg den mest populära EUR valutaparet/USD: ak
tuell försäljnings takt på 1,10697 den 20 november 2020

Genom att investera 100 EURO i ett EUR/USD differential kontrakt med en hävstångseffekt på 1:30, kommer vårt verkliga kapital att multipliceras 30 gånger, vilket innebär att vi kommer att få ett CFD-kontrakt för EUR 3 000. Tack vare detta, även små prisfluktuationer tillåter oss att tjäna en stor mängd, förutsatt ett scenario att räntan ökar med 2%, skulle vi tjäna 60 EURO (3000 EUR + 2% = 60 EUR) samtidigt riskera vårt eget kapital på 100 euro. CFDs kan du tjäna pengar inte bara i händelse av en ökning av värdet på den valda tillgången, men också när dess pris sjunker, eftersom det vid tidpunkten för deras slutsats investeraren bestämmer om enligt hans förutsägelser priset kommer att stiga eller falla. Om han tror att värdet kommer att falla, bör han välja "Sälj" alternativet, tack vare som han kommer att tjäna vid den tidpunkt då priset på tillgången faller.

Varför investera CFDs innebär en hel del ri
sk? Eftersom i händelse av ett misstag investeraren förlorar sina pengar proportionellt snabbt vad han tjänar, det betyder att om han gjorde fel beslut och i det ovan nämnda exemplet skulle han välja alternativet att sälja, dvs skulle ingå ett Differentiellt avtal om man antar att växelkursen EUR/USD skulle falla, men oväntat för honom skulle priset öka med + 2%, skulle han förlora 60 euro av hans verkliga kapital. Naturligtvis bara om han beslutar att stänga sitt kontrakt på ett ofördelaktigt ögonblick, men han kan vänta på att situationen att förändras innan han avslutar sitt differentiella kontrakt, för att inte förlora sina investerade pengar.

Om 1:300 hävstångseffekt (Professional Account) användes i exemplet ovan samma valutakursförändring + 2%, skulle investeraren tjäna 600 euro genom att investera 100 EUR eget kapital (30 000 EUR + 2% = 600) euro), men i händelse av ett litet misstag hans kontrakt skulle vara automaticall y stängd. Det är tillräckligt att växelkursen EUR/USD sjunker med bara 0,35% under värdet vid den tidpunkt då kontraktet ingicks. Varf
ör? Eftersom (30 000 euro-0,35% = EUR 105) vid denna tidpunkt investeraren förlorar alla sina verkliga investeringar kapital, dvs EUR 100, och marginal systemet "marginal" stänger kontraktet för att förhindra skuld. Det är av denna anledning som större hävstång inte alltid innebär bättre resultat, eftersom i händelse av ett litet misstag kan du förlora allt investerat kapital.

Contract CFD för många människor kan vara en mycket bättre lösning än den klassiska aktiemarknaden, om vi vill tjäna bra pengar, men vi kommer inte att riskera en stor del av vårt eget kapital, eftersom det i detta system ett litet eget bidrag är tillräckligt. Man bör dock komma ihåg att ju högre hävstångseffekt, desto högre inkomster, men också den ökade risken. Lösningen på denna fråga är den metod som rekommenderas av de bästa investerare i världsklass som råder dig att investera endast en liten del av allt ditt kapital, så att i händelse av en förlust du inte kommer att tvingas ändra din livsstil. Det förutsätts att den säkra tröskeln är 1/10 del av det kapital som innehas. Hävstångseffekt kan du tjäna mycket snabbt, men det kan leda till lika snabb förlust av pengar. Men trots risken är det ett intressant sätt att multiplicera kapitalet och säkerligen chanserna att framgångsrika investeringar ökar proportionellt till utvecklingen av vår kunskap om marknadsprinciper och de erfarenheter vi får. Nybörjare handlare rekommenderar börjar med att lära sig de grundläggande principerna för marknaden på en gratis demo-konto, dessa konton erbjuds av många mäklare och skiljer sig från riktiga bara med virtuell valuta, alla diagram, statistik och verksamhet är identiska med verkliga Konton. Tack vare dem kan du testa olika investeringsstrategier utan risk och välja den bästa för dig.

Om du undrar vilken mäklare att välja, kan du hitta en jämförelse av de mest populära plattformarna som tillåter dig att handla differentiella kontrakt i mäklaren ranking utarbetats av ett team av våra erfarna investerare.

Financial leverage stp broker
Administratören av denna webbplats gör allt för att se till att innehållet på den är helt korrekt, men med tanke på att något innehåll kan översättas från ett annat språk än webbplatsens språk, kan eventuella felaktigheter eller oegentligheter uppstå till följd av översättningen.
CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 65% till 89% av detaljhandelskonton förlorar pengar när de handlar med CFD. Tänk på om du förstår hur CFD: er fungerar och om du har råd med den höga risken att förlora dina pengar. Invester inte pengar som du inte har råd att förlora.
Många detaljhandelskontor förlorar pengar när de handlar med CFD: er, binära optioner, Forex och finansiella derivat. Tänk på om du förstår hur CFD: er, Forex och finansiella derivat fungerar och om du har råd med den höga risken att förlora dina pengar.
Information på webbplatsen bör inte betraktas som rekommendationer från finansiella instrument eller av emittenter i enlighet med lagen av den 29 juli 2005 om information som utgör rekommendationer av finansiella instrument. All information på webbplatsen är endast för informationssyften. Behandla informationen på denna webbplats som reklam eller används för utbildnings- och informationsändamål. Se riskvarningen på mäklarens webbplats. Läs reglerna på vår webbplats.